fbpx
עורך דין

כך תבצעו בדיקות מקדמיות לפני רכישת דירה


כולנו מחכים לרגע הזה בו נוכל לרכוש דירה, אולם לצד ההתרגשות, חשוב לזכור כי מדובר בעסקה היקרה ביותר שנעשה בחיינו. משכך, אנו זקוקים לליווי משפטי של עורך דין מקרקעין אשר יבטיח את זכויותינו בנכס. הייצוג המשפטי חשוב עוד יותר בעסקאות רכישה מורכבות, כגון אלו המערבות חברה משכנת ואת מנהל מקרקעי ישראל.

ייצוג משפטי בעסקת מכר

רכישת דירה היא עסקה בעלת ערך כלכלי רב ועל מנת לשמור על כספנו ועל זכויותינו בנכס שנרכוש, אנו זקוקים לייצוג משפטי מקצועי של עורך דין המתמחה בתחום הנדל”ן. עורך הדין ידאג בין היתר לביצוע בדיקות מקדמיות לנכס, יסייע לנו בניהול משא ומתן על תנאי העסקה, ינסח את הסכם המכר תוך הקפדה על עיגון חובות המוכר ולבסוף ידאג לרישום הזכויות בדירה על שמנו. חשיבותו של הליווי המשפטי מקבלת משנה תוקף בעת שמדובר בעסקת מכר מורכבת, כמו זו שבה הנכס אינו רשום בטאבו, אלא בחברה משכנת ובמנהל מקרקעי ישראל. אז, יש צורך לקבל מסמך אישור זכויות מן החברה המשכנת והליך העברת הזכויות על שמו של הרוכש כרוך בבירוקרטיה ענפה המחייבת את הרוכש ועורך הדין להיות עם יד על הדופק.

קבלת אישור זכויות מהחברה המשכנת

כאמור מעלה, טרם רכישת דירה יש לבצע בדיקות מקדמיות שונות. כאשר מדובר בדירה שאינה רשומה בטאבו, על הקונה לקבל לידיו עוד מסמך אחד חשוב ביותר טרם יחתום על הסכם המכר. מדובר על אישור זכויות מהחברה המשכנת, בו ישנו פירוט של מצב הזכויות בנכס, בו ניתן לראות מיהם הבעלים של הקרקע, האם קיימים עיקולים או שעבודים על הנכס וכיו”ב. אישור זה הוא בעל חשיבות עליונה הן על מנת לוודא את זהות בעלי הנכס והן לצורך רישום הערה בחברה המשכנת לטובת הקונה. זו מהווה למעשה תחליף לרישום הערת אזהרה בטאבו (לצורך מניעת עסקאות סותרות) שלא ניתן לבצע משום שהנכס אינו רשום בלשכת רישום המקרקעין.

העברת זכויות כפולה

כאשר קונה רוכש דירה הרשומה בטאבו, הליך העברת הזכויות בנכס על שמו הוא פשוט למדי ואורך בדרך כלל זמן קצר. לאחר שהועברה למוכר מלוא התמורה בעד הנכס, כל שיש לעשות הוא לקבל מן המוכר את האישורים הדרושים (למשל אישור על תשלום מיסים) ולבצע את רישום הזכויות בטאבו. לעומת זאת, בעת רכישת דירה הרשומה במקביל הן בחברה משכנת והן במנהל מקרקעי ישראל, על עורך הדין לבצע העברת זכויות כפולה. משכך, בשונה מהמקרה הראשון, כאן מדובר בהליך ארוך ומורכב יותר בשל הצורך באישורם של שני הגורמים הנ”ל טרם יקבל הקונה את הזכויות בנכס ויסתיים הליך הרכישה.

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו /או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.


Sorry, comments are closed for this post.