fbpx
עורך דין

מהות דיני חברות – הסכם מייסדים


חושבים להקים סטארט אפ, חברה או מיזם עסקי אז כדאי מאוד שתעשו הכרה עם המושג “הסכם מייסדים“.

הסכם מייסדים” ממסד את היחסים בין המקימים (מייסדים) במישור המשפטי והעסקי/מסחרי ומטרתו למנוע בהמשך הדרך חילוקי דעות וסכסוכים בין המייסדים ובכך מאפשר התמקדות בהקמה, פיתוח, ניהול ומימון עד להקמת החברה.

בהסכם המייסדים” מגדירים  את  תיאור העסק ומטרתו,  מה הוא חלקו של כל בעל מניות בחברה, אחריותו ותפקידו של כל אחד מהמייסדים, נקבעים דרכי פתרון מחלוקות להיווצר ולהתעורר בנושאים שונים, חלוקת מניות בין המייסדים, זכויות הצבעה, חלוקת רווחים, דרכי פרישה מהעסק, מינוי דירקטורים, זכויות חתימה ועוד.

לסיכום“הסכם המייסדים” הוא אבן הפינה והיסוד להקמת מיזם עסקי חדש שמטרתו הקמת חברה לפיתוח אותו מיזם והוא שמאפשר למייסדים להתמקד בהקמת חברה עסקית, רווחית ע”י הגדרת היחסים בין המייסדים לבין עצמם, ובין המייסדים לבין החברה המתהווה ואין להמעיט בחשיבותו, ערכו ותרומתו של “הסכם מייסדים” למקסום הפוטנציאל של המייסדים שיכולים להפנות מרצם לפיתוח העסק ללא חשש מסכסוכים מיותרים ככול הניתן.


Sorry, comments are closed for this post.