fbpx
עורך דין

נגישות באינטרנט – תיקון 2017


ביום 5 בספטמבר 2017 אושר בכנסת תיקון לתקנות העוסקות בנגישות האינטרנט. התיקונים נועדו לאזן בין הצורך של אנשים עם מוגבלות בהנגשת האינטרנט לבין היכולת של בעלי האתרים להנגיש אתריהם מבלי שיוטל עליהם נטל כלכלי וטכנולוגי בלתי סביר.
מהם עיקרי התיקונים? יצוין כי באמור להלן אין כדי להוות ייעוץ ו/או עצה משפטית אלא כמידע כללי בלבד.
ספקי שירות רבים עושים שימוש באינטרנט כערוץ למתן שירות לציבור (לדוגמא – לצורך קביעת תור), וכן לשם מתן מידע אודות השירותים אותם הם מספקים. כדי שציבור האנשים עם מוגבלות יוכל לקבל שירות באמצעות
האינטרנט כשאר הציבור, יש לבצע התאמות באתרים ובאפליקציות המספקים את השירות או המידע אודותיו לפי תקנה 35 לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות).
על פי התקנות, ספקי שירות לציבור חייבים להנגיש את אתרי האינטרנט שלהם לא יאוחר מיום 25.10.2017!

פטורים:

1. על פי התקנות החדשות, אתר אינטרנט חדש הנותן שירות או מידע אודות שירות שהמחזור הכספי שלו מעל 300,000 (מאה אלף) ש”ח בשנה בממוצע בשלוש השנים האחרונות חייב להנגיש את האתר הקיים שלו לאנשים עם מוגבלות בהתאם לתקן 5568 של מכון התקנים.
2. לאחר שנת 2020 יחוייבו כל האתרים החדשים שהמחזור הכספי גבוה מ-100,000 ש”ח בהנגשת האתר שלהם.
3. אתרים שהחלו לפעול לפני תחילתן של התקנות שהמחזור הכספי שלהם עד מיליון ש”ח בשנה בממוצע בשלוש השנים האחרונות יהיו פטורים מהנגשת האתר, זאת בכפוף להנחייה כי הוא חייב לפרסם באופן נגיש לאנשים עם מוגבלות את דרכי ההתקשרות אתו לצורך קבלת שירות, בין אם באתר שלו ובין באתר אחר. הפטור הינו אוטומטי ואינו מצריך אישור, אך על בעל האתר לבחון אחת ל-3 שנים אם לא השתנה מחזורו הכספי.

תכני אודיו ווידאו:

1. על פי התקנות החדשות, חובת הנגשת וידאו ואודיו הוטלה על פי התקנות רק על רשויות ציבוריות או גופים גדולים שהמחזור השנתי הממוצע שלהם גדול מ-5 מיליון ש”ח בשנה.
2. תכני וידאו שהם הקלטה של כנס, דיון או הרצאה, אפשר לספק חלופה של מסמך תמלול או פרוטוקול של הכנס, הדיון או ההרצאה.
3. תוכנית המשודרת באתר האינטרנט חייבת בהתאמת נגישות, אלא אם כן הדבר לא מתאפשר בשל סיבות טכנולוגיות. במקרה כזה יש לספק חלופה טקסטואלית. (הכוונה לתוכנית כהגדרה שלה בחוק שידורי טלוויזיה, החייבת בהתאמות נגישות לפיו).

אי היתכנות טכנולוגית:

נותן שירות ששירותי האינטרנט שלו מבוססים על תשתית (פלטפורמה) או ממשק טכנולוגי אשר אינם מאפשרים ביצוע התאמה מסוימת מסיבה טכנולוגית, יהיה פטור מביצועה;
הפטור לא ניתן אוטומטי וצריך לבצע את התהליך הבא:
1. להגיש חוות דעת חתומה של איש מקצוע שאכן קיימות מגבלות טכנולוגיות כאמור. חוות הדעת תוגש על גבי טופס שקבעה הנציבות.
2. מגישים את חוות הדעת למורשה נגישות שירות שצריך לאשר אם אכן מגיע פטור מלא או חלקי על בסיס אי ההיתכנות הטכנולוגית להנגשה.
פטור זה יהיה תקף למשך עד שלוש שנים מיום קבלת הפטור.
ניתן לחדש את הפטור לעוד 3 שנים נוספות.
לאחר תקופה זו לא יהיה ניתן לחדש פטור זה אלא באישור מיוחד מהנציבות.
נותן שירות שקיבל פטור בשל אי היתכנות טכנולוגי יספק נגישות חלופית ויפרסם בהצהרת נגישות באתר את דבר הפטור, כולל צילום הפטור החתום ע”י מורשה נגישות השירות ויפרסם את ההתאמות החלופיות שהוא מספק באתר.

הודעה לתיקון תוך 60 יום:

1. התקנות החדשות דורשות כי בטרם הגשת תביעה תישלח לבעלי האתר הודעה ודרישה לתיקון התקלה / הטעות. לבעל האתר ניתנת תקופה של 60 יום לתיקון התקלה / טעות.
2. במקרה של שירות שנדרש תוך פחות מ-3 שבועות (לדוגמא – אדם עם מוגבלות שרוצה לרכוש כרטיס להופעה המתקיימת בקרוב והאתר אינו נגיש ואינו מאפשר לו לרכוש את הכרטיס), נדרש בעל האתר לספק לאדם עם מוגבלות הנגשה חלופית שתאפשר לו לקבל את השירות בפרק זמן הנדרש מבלי להמתין לתיקון הנגשת האתר.

אפליקציות:

1. גם אפליקציות שהן אמצעי למתן שירות או מידע אודות השירות חייבות בנגישות. יש להנגיש אפליקציות (בסמארטפונים ובטאבלטים) כפי שמנגישים אתרי אינטרנט, לפי תקנה 35 ובהתאם לתקן 5568 במידת האפשר ככל שהן רלבנטיות לאפליקציה ולכלים שניתנים ע”י מערכת ההפעלה.
יש לשים לב כי לגבי אפליקציות נדרש כי הן יבוצעו במערכות הפעלה מרכזיות, ולכל הפחות ב-2 מערכות הפעלה.
2. אם אתר האינטרנט מותאם לשימוש בטלפון חכם או בטלפון חכם (טאבלט) והשירות הניתן בו זהה לשירות הניתן באפליקציה, ניתן לבצע את התאמות הנגישות באחד מהם בלבד – באתר המותאם או באפליקציה.
3. אם התאמות הנגישות בוצעו רק באחת מהאפשרויות (באתר או באפליקציה), יש לפרסם הפניה נגישה באתר או באפליקציה שאינם נגישים כולל קישור משם לאתר או ליישום הנגישים.

טפסים ומסמכים שהועלו לאתר ע”י צדדים שלישיים:

1. טפסים ותכנים שהועלו לאתר או נמסרו ע”י צדדים שלישיים ולא נערכו ע”י בעל האתר או מי מטעמו או בהנחייתו – בעל האתר לא יהיה אחראי על ביצוע התאמות נגישות בתכנים אלה. אם הוא מעלה תכנים כאלה עליו לציין שמדובר במסמך/תוכן של גוף XXXX שהורד או התקבל ממנו ברשותו.
2. במידה שמדובר באתר המאפשר העלאת תוכן של צדדים שלישיים באופן שוטף (כמו אתר ניהול פורומים, רשתות חברתיות, אתרי שיתוף קבצים וכד’) – על בעל האתר להעמיד תשתית שתאפשר העלאת תכנים נגישים כדוגמת אפשרות להוספת שדה תיאור תמונה, אך אינו אחראי לתוכן שמעלים לשם צדדים שלישיים שאינם מטעמו.

אתרים בהם יש כניסה עם הזדהות ורשומים בהם מעל 500 משתתפים בו זמנית:

יחוייבו בהנגשה רק החל מ-31.12.21.
אם אדם עם מוגבלות מבקש התאמת נגישות למסמך שיש בו מידע אישי לגביו, יספקו לו את המסמך בהתאם תוך זמן סביר ולא יאוחר מ-14 ימים.
המאמר הוכן ע”י עו”ד אורטל מאיר בשיתוף עם נגישלי הנגשת אתרים אוטומטית.