.. Loading ..

חשיבותו של מורשה נגישות

חשיבותו של מורשה נגישות

לאור החקיקה המתקדמת בתחומי איסור ההפליה, שוויון אנשים עם מוגבלויות וכן בדיני הנגישות – הפכו מורשי שירות לבעלי מקצוע מבוקשים באזורים שונים בישראל, לרבות מורשה נגישות בירושלים. מורשה נגישות הוא בעל מקצוע אשר קיבל הסמכה לכך ממשרד הכלכלה (היום משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים), וזאת לאחר שעמד בקריטריונים שונים הקשורים להשכלתו האקדמית, להכשרות וקורסים רלוונטיים שעבר, לבחינות ייעודיות ולרישום בפנקס שמנהל המשרד.

בשורות הבאות נבחן את סוגי הנגישות השונים שבהם עוסקים בעלי מקצוע אלו. לפני כן נציין כי הביקוש למקצוע נובע מהבנת החשיבות של הנגשת מקומות המספקים שירות, החל בבתי ספר ועד למשרדי ממשלה ובתי עסק, וזאת בכל רחבי הארץ. אל המודעות הגדלה לצרכיהם ולשוויון המתבקש של אנשים עם מוגבלויות, נוספו גם דרישות החוקים השונים. דרישות אלו מפוקחות על ידי פקחים ייעודיים העשויים להוציא צווים למקומות שאינם עומדים בתקנות. בנוסף, כל עסק המעוניין לקבל רישיון חייב לעמוד בהן, ואילו אי עמידה בדרישות עלולה גם לגרור תביעה אזרחית מצד אדם הרואה את עצמו נפגע מאי הנגשת המקום.

סוגי נגישות שונים

מורשה נגישות עוסק בצרכיהם של אנשים עם מוגבלויות ראייה, שמיעה, מוגבלויות פיזיות, קוגניטיביות ונפשיות. באופן כללי ניתן לחלק את הנגישות לשלושה סוגים מרכזיים. הסוג הראשון בו עוסק מורשה נגישות מתוס הוא הנגשה של מבנים, תשתיות וסביבה. כלומר, הנגשה סביבתית ופיזית של מבנים עבור אנשים עם מוגבלויות, לרבות הנגשה אקוסטית והתקנת מערכות שמע לכבדי שמיעה, הנגשת סביבת הרחוב כך שתתאפשר הגעה חופשית ובטוחה ממקום ולמקום, ועיצוב שטחים פתוחים לציבור שאינם רחובות כמו מתקני ספורט, בריכות שחייה, בתי כנסת, בתי עלמין, חופי רחצה וכדומה.

כמו כן, מורשה נגישות שירות עוסק בכל הקשור לאספקת שירות לאנשים עם מוגבלויות על מנת שיוכלו לקבל את השירות באופן מכובד ועצמאי, בזמנים ובמקומות שהשירות ניתן לכלל הציבור. בין היתר מדובר בהיבטי שירות הכוללים התאמת התנהלות של ספק השירות, לרבות הדרכות לאינטראקציות בינאישית של העובדים במקום עם בעלי מוגבלויות, יצירת נהלי עבודה ייעודיים ועוד. וגם היבטים פיזיים כמו עמדות מודיעין, דלפקי שירות, קופות, תצוגת תורים, שילוט, עמדות המתנה וכדומה. לכך מצטרפות גם התאמות פרטניות ואמצעים טכנולוגיים המיועדים לשימושם של לקוחות עם מוגבלויות.