.. Loading ..

יועץ נגישות מוסמך

מיהו יועץ נגישות מוסמך ובמה הוא עוסק

משרד עורכי הדין ירון אילון מתמחה בכל הקשור לאיסור הפלייה, זכויות של בעלי מוגבלויות, דיני הנגישות והדרישות הנובעות מהתקנות והחוקים השונים שנחקקו לאורך השנים. משרדנו מעניק ייעוץ לגורמים שונים המבקשים לדעת אם הם עומדים בדרישות הנגישות, ואם ביכולתם לקבל פטורים והקלות מדרישות אלו. המשרד מעניק ליווי משפטי שוטף למשרדים, עסקים ועמותות בנושאים אלו וביכולתו לנהל עבור הלקוח את כל תהליך ההנגשה, התאמת נהלי שירות ועבודה, עבודה עם בעלי מקצוע וכיוצא בזאת.

בנוסף, משרדנו מהווה כתובת לאנשים המעוניינים לתבוע מקום הנדרש להיות נגיש לפי חוק, ואינו עומד בדרישות. אנו מספקים חוות דעת אודות סיכויי התביעה ולגבי האפשרויות הפתוחות מול המבקש לתבוע, וכמובן מלווים אותו במידת הצורך בכל צעד ובכל ערכאה נדרשת.

כמה מילים על יועצי נגישות

יועץ נגישות לנכים הוא בעל מקצוע העוסק בקשת רחבה של תחום הקשורים ליישם הדרישות להתאמת נגישות השירות עבור בעלי מוגבלויות. מדובר בדרישות הנובעות ממספר חוקי ותקנות ובפרט חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. יועץ נגישות מוסמך עשוי לעסוק באפיון יישום דרישות החוק, בתכנון, בבקרה ופיקוח, וזאת לפי שני תחומים עיקריים. התחום הראשון הוא נגישות התאמות בשירות כגון מערכות שמע, שילוט, דרכי היבחנות, ריהוט, פטורים מעמידה בתור וכדומה. התחום השנים הוא נגישת במבנים, בתשתיות ובסביבה כלומר המרכיבים הבנויים.

על מנת להיות מורשה נגישות מוסמך על האדם לעמוד בהגדרות מסוימות. לדוגמא, הוא יכול להיות בעל מקצוע אקדמי אשר שר הכלכלה החליט כי מקצוע זה הינו מורשה לנגישות השירות, כמו מהנדסי תעשייה וניהול, מעצבי פנים, רופאים וכדומה. כמו כן, יועץ נגישות יכול להיות הנדסאי, מהנדס או אדריכל בתחום מסוימים, בעל תואר שני בתחום כלשהו, או בעל תואר אקדמי שיש לו הכרה מבחינת נגישות לבעלי מוגבלויות. מלבד עמידה בהגדרות אלו, יועץ נגישות חייב לעמוד בעוד מספר כללים כמו סיום הכשרות מקצועיות, סיום קורס מורשה נגישות השירות, מעבר של בחינות, ועוד. לבסוף, עליו להיות גם רשום בפנקס נגישות השירות במשרד הכלכלה.