.. Loading ..

עורכי דין מיסוי מקרקעין

עורכי דין מיסוי מקרקעין לטיפול במס שבח

כידוע, מס שבח הוא אחד משלושת סוגי המיסוי העיקריים המוטלים על עסקאות הנדל”ן לסוגיהן, ביחד עם מס הרכישה והיטלי ההשבחה. עורך דין מיסוי מקרקעין מטפל עבור הלקוח בסוגיות שונות הקשורות למיסים אלו, בעודו מייעץ, עוזר לתכנן, נמצא במגע מול הרשויות, מייצג בערכאות שונות במידת הצורך, וחותר לכך שהעסקה תיעשה על הצד המשתלם ביותר גם מבחינת המיסוי. אכן, התנהלות נכונה בכל הקשור למס שבח עשויה לחולל הבדל משמעותי בכדאיות העסקה ובהחלטה על עצם קיומה, ועורך דין הבקיא בתחום בהחלט מסוגל לסייע בכך.

מה זה בכלל מס שבח?

אם תפנו אל עורכי דין מיסוי מקרקעין הם יסבירו לכם כי מס השבח מוטל על רווחי הון שמקורם בעסקאות מקרקעין. מדובר במס המעוגן בחוק מיסוי מקרקעין ובו מוכר הנכס צריך לשלם על רווחים שהגיעו לכיסו עקב העסקה. הרווח הוא כמובן ההפרש שבין הסכום בו הנכס נקנה לבין מחיר המכירה שלו, כולל השבחות שלאורך השנים בוצעו בנכס ופחות ניכויים שונים. יש להדגיש כי חישוב מס השבח עשוי להיות מורכב מאחר שישנם לא מעט פרמטרים שמשחקים תפקיד, לרבות רפורמת מס ליניארי חדש מול רגיל, מדרגות מיסוי, פטורים ורפורמות נוספות שנכנסו עם השנים.

כך למשל, לפני כחמש שנים חלה רפורמה האומרת שלא יינתן עוד פטור ממס שבח עבור מי שיש בבעלותו יותר מדירה אחת, וב- 4 השנים האחרונות לא מכר דירה. במילים אחרות, החל משנת 2014 מוטל מס שבח בשיעור של 25% על אנשים המצויים במצב זה, כאשר חבות המס מחושבת באופן ליניארי – כלומר בהתחשבות בתקופת הבעלות על הדירות. יחד עם זאת, במידה שהבעלים מחזיקים רק דירה אחת שנמכרה לאורך שנה וחצי לפחות, ניתן לקבל פטור ממס שבח.

כפי שניתן לראות מדובר בחישובים העשויים להיות מורכבים, כך שחשוב שעורך הדין שאליו פניתם יהיה בקיא מאוד בהיבטי מיסוי מקרקעין. עורך הדין יסביר לכם בפירוט אודות ההיבטים השונים ויבצע בדיקות העשויות להביא להקלות ולפטורים. לדוגמא, ישנם מצבים המביאים לפטורים ממס שבח כמו גירושין, דירה שהגיעה ממתנה, צוואה או ירושה, דירה מזכה וכדומה. כמו כן, יש לבחון את מכלול הסכומים שניתן לנכות מהרווח שהושג על הנכס – למשל עלויות של שיפוצים, שכר טרחת עורך דין וכדומה – דבר העשוי להקטין מאוד את חבות המס הסופית.

המעוניינים בקבלת ליווי משפטי מטעם עורך דין מיסוי מקרקעין מוזמנים לפנות אל משרדנו בטלפון 03-7161515.

אין בתוכן דלעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי; כמו כן התוכן דלעיל אינו מתיימר להיות מדויק ו /או מקיף ו/או עדכני, והמסתמך על המידע עושה זאת באחריותו ועל דעת עצמו בלבד.